การเจียระไนเพชร มีผลต่อคุณภาพและราคาของเพชรอย่างไรบ้าง

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

เพชรแท้จากธรรมาชาติเมื่อถูกขุดขึ้นมาจากชั้นดินในแหล่งขุดหาเพชรใหม่ๆ สภาพก็จะเหมือนแค่ก้อนใสๆ ก้อนหนึ่งไม่ได้มีความงามวาบวับจับแสงไฟเหมือนที่เราเห็นร้านเพชรเลยแม้แต่น้อย

การเจียระไน (Cut Grading) คือขั้นตอนการแปลงโฉมด้วยความเชี่ยวชาญของผู้เจียระไน จนทำให้กลายเป็นเพชรเม็ดงามและเพิ่มมูลค่าให้ก้อนเพชรเม็ดนั้นขึ้นอีกหลายเท่าตัวตามคุณภาพของการเจียระไน

GIA สถาบันอัญมณีที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ได้กำหนดคุณภาพของการเจียระไน (Cut Grade) เป็น 5 ระดับ คือ

  1. Excellent คุณภาพดีเยี่ยม
  2. Very good คุณภาพดีมาก
  3. Good คุณภาพดี
  4. Fair คุณภาพพอใช้ได้
  5. Poor คุณภาพต่ำ

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดคุณภาพของการเจียระไน เช่น ความสวยงามเมื่อเพชรเล่นไฟ ,อัตราส่วนน้ำหนักเพชรที่ถูกต้อง, ความสมบูรณ์แบบของการเจียระไน และ ความทนทานเมื่อใช้งาน เป็นต้น

นอกจากคุณภาพของการเจียระไนแล้ว รูปทรงต่างๆ ของเพชร ไม่ว่าจะทรงกลม ทรงเหลี่ยม หัวใจ หยดน้ำ ก็มีผลต่อความสวยงามและมูลค่าของเพชร ด้วยเช่นกัน

เทคนิคการเจียระไนที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันมี 4 เทคนิค คือ

1. Brilliant -Cuts

เป็นเทคนิคที่นิยมและเป็นรูปแบบสากล เนื่องจากเป็นเทคนิคเจียระไนที่ทำให้สูญเสียเนื้อเพชรน้อยที่สุด และทำให้เพชรมีไฟสวยที่สุด

2. Step-Cuts

เป็นเทคนิคเจียระไนเป็นชั้นๆ ซึ่งในการเจียระไนรูปแบบนี้ จะทำให้เพชรแต่ละแบบ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สวยงามแตกต่างกัน เช่น รูปทรง emerald, square, Baguette เป็นต้น

3. Mixed-Cuts (แบบเหลี่ยมผสม)

เป็นการเจียระไนที่มีทั้งเป็นเหลี่ยมชั้นๆ และเหลี่ยมเกสร ในเพชรเม็ดเดียว โดยส่วนบนจะเจียระไนแบบเหลี่ยมเกสรและส่วนล่างจะเจียระไนแบบเหลี่ยมผสม เพื่อจะช่วยให้รักษาน้ำหนักเพชรไว้ให้ได้มากที่สุดและจะทำให้สีของเพชรดูดียิ่งขึ้นและสวยมากขึ้นด้วย

4. Fancy-Cuts

เป็นเทคนิคเจียระไนแบบใหม่ที่เรียกว่า “ออปติกซ์” ซึ่งจะทำให้เพชรมีแสงแวววาวทุกทิศทาง จึงเห็นประกายแวววาวมากกว่าเพชรที่เจียระไนแบบอื่นๆ

เพชรแต่ละเม็ดเมื่อครั้งที่พบจากธรรมชาติรูปทรงจะแตกต่างกัน ช่างเจียระไนต้องใช้จิตนาการและความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงถึงจะทำให้เพชรเม็ดนั้นงดงามในแบบฉบับที่เหมาะสมที่สุด และหากคุณกำลังมองหาเพชรเพื่อตกแต่งเป็นแหวนแต่งงาน ร้านเพชร abovediamond.com มีรูปแบบเพชรให้เลือกมากมายซึ่งล้วนผ่านการรังสรรค์ผลงานโดยช่างเชียระไนผู้ชำนาญทั้งสิ้น