ก.แรงงานสรุปผลโครงการช่วย SMEs รัฐอัดเม็ดเงินกว่า 2 .6 หมื่นล้าน จ้างงาน 1.6 แสนคน

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ขณะนี้ได้สิ้นสุดการดำเนินการตามโครงการแล้ว โดยโครงการฯมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 – มกราคม 2565 เป็นเวลา 3 เดือน ตลอดระยะเวลามีการจ่ายเงินอุดหนุนนายจ้าง 204,366 ราย ลูกจ้างสัญชาติไทย 2,872,613 คน ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ในสถานประกอบการ 37,942 แห่ง ช่วยรักษาระดับการจ้างงานคนไทยเพิ่ม 168,080 คน เป็นเงินอุดหนุนตลอดโครงการทั้งสิ้น จำนวน 26,180,046,000 บาท โดยกิจการ 5 อันดับแรกที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ได้แก่ 1.โรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด 2.การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร 3. กิจกรรมรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล 4.ร้านสะดวกซื้อ/มินิมาร์ท 5.การบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร

“รัฐบาลโดยการนำของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ห่วงใยธุรกิจในกลุ่ม SMEs และแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างยิ่ง ท่านได้มอบหมายกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก – กลางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ผ่านโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพื่อให้เกิดสภาพคล่อง มีทุนหมุนเวียนในการประกอบและฟื้นคืนกิจการให้กลับมาแข็งแรงประสบผลสำเร็จดั่งในอดีตก่อนมีโรคโควิด พร้อมกับส่งเสริมและรักษาการจ้างงานลูกจ้างคนไทยให้มีงาน มีรายได้สม่ำเสมอ สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้”

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนั้น มีการเปิดให้ลงทะเบียนร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 2 ระยะ รอบที่ 1 วันที่ 20 ต.ค.64 – 20 พ.ย.64 และรอบที่ 2 ในวันที่ 23 พ.ย.64 – 20 ธ.ค.64 เนื่องจากพบว่าโครงการฯได้รับความสนใจ และได้รับการชื่นชมจากนายจ้างสถานประกอบการจำนวนมาก เพราะประโยชน์เกิดกับนายจ้าง สถานประกอบการโดยตรง ทำให้นายจ้างสถานประกอบการที่ลงทะเบียนไม่ทันภายในรอบที่ 1 ขอให้กระทรวงแรงงานทบทวนเปิดลงทะเบียนในระยะที่ 2 เพื่อสถานประกอบได้รับสิทธิทั่วถึง โดยนายจ้าง สถานประกอบการภาคเอกชนที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ที่รับอนุมัติร่วมโครงการจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 -มกราคม 2565 และหากมีการจ้างงานเพิ่มจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินส่งเสริมการจ้างงานใหม่ จำนวน 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน ตามจำนวนการจ้างงานจริง โดยมีเงื่อนไขคือ นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถทำได้ จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ซึ่งเงื่อนไขสำคัญข้อนี้ ช่วยลดโอกาสที่ลูกจ้างจะถูกเลิกจ้างในช่วงที่นายจ้าง/สถานประกอบการร่วมโครงการ

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy