ฝรั่งเศส อนุญาตให้ประชาชน ใช้ชุดตรวจ โควิด-19 ด้วยตัวเอง รู้ผลภายใน 30 นาที

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

สภาสูงสาธารณสุขฝรั่งเศส เห็นชอบให้ประชาชน ใช้ที่ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ด้วยตัวเอง โดยเก็บตัวอย่างทางชีวภาพทางจมูก รู้ผลภายใน 20-30 นาที

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในฝรั่งเศส ดังนี้ สถิติวันอังคารที่ 16 มี.ค.2564 (เวลา 14.00 น.) ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม จำนวน 4,108,108 ราย (เพิ่มขึ้น 29,975 ราย) มีผู้ป่วยรักษาอยู่ที่ รพ. 25,492 ราย (เพิ่มขึ้น 23 ราย) เป็นผู้ป่วยรายใหม่ 2,005 ราย ภายใน 24 ชม. (เพิ่มขึ้น 329 ราย) และมีผู้ป่วยอาการหนัก 4,239 ราย (เพิ่มขึ้น 20 ราย) ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 435 รายภายใน 24 ชม. (เพิ่มขึ้น 34 ราย)

โดยมีผู้ป่วยรายใหม่รักษาอยู่ที่ รพ. ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา 10,034 ราย (เพิ่มขึ้น 179 ราย) มีผู้ป่วยอาการหนักรายใหม่ 2,272 ราย (เพิ่มขึ้น 6 ราย) เสียชีวิตที่ รพ. 65,791 ราย (เพิ่มขึ้น 314 ราย) และเสียชีวิตที่บ้านพักคนชราและที่ศูนย์การแพทย์สังคม (établissements médico-sociaux) 25,405 ราย (เพิ่มขึ้นจากสถิติวันที่ 12 มี.ค. 94 ราย) รวมผู้เสียชีวิตทั้งหมด 91,196 ราย (เพิ่มขึ้น 408)

อัตราการตรวจพบเชื้อไวรัสจากการตรวจหาเชื้อทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 7.5 จำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งโดส 5,295,735 (สถิติวันที่ 15 มี.ค.) (เพิ่มขึ้น 160,119 รายภายใน 24 ชม.) โดยมีผู้สูงวัยที่พำนักที่บ้านพักคนชราได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อยหนึ่งโดส ร้อยละ 89

การพบเชื้อไวรัส covid-19 สายพันธุ์ใหม่ในแคว้น Bretagne (สายพันธุ์ Breton)
เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2564 กรมสาธารณสุขฝรั่งเศสได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับการพบเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในแคว้น Bretagne (สายพันธุ์ Breton) หลังจากที่พบผู้มีอาการป่วยเหมือนติดเชื้อไวรัส โควิด-19 แต่มีผลตรวจ test PCR เป็นลบจำนวนหลายรายที่ รพ. เมือง Lannion จังหวัด Côtes-d’Armor ซึ่งหลังการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวจำนวนอย่างน้อย 8 รายที่ cluster รพ. เมือง Lannion ซึ่ง test PCR ไม่สามารถตรวจพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์ Breton ได้

ปัจจุบัน เชื้อไวรัสสายพันธุ์ Breton ถูกจัดให้อยู่ในประเภท “เฝ้าติดตาม” (variant under investigation) เช่นเดียวกับสายพันธุ์อื่น ๆ อีกหลายพันชนิด และยังคงมีเพียงสายพันธุ์สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้และบราซิลที่ถูกจัดให้อยู่ในประเภทที่อาจเป็นอันตรายมากกว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดิมได้ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายพันธุ์ Breton ว่าจะสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมหรือก่อให้เกิดอาการหนักกว่าสายพันธุ์เดิมได้หรือไม่

การใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง (les autotests)
เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2564 สภาสูงสาธารณสุขฝรั่งเศส (Haute autorité de santé) ได้ให้ความเห็นชอบในการใช้ชุดตรวจหาเชื้อ covid-19 ด้วยตนเอง (les autotests) โดยเป็นชุดการตรวจหาเชื้อประเภท test antigénique ซึ่งยังคงต้องเก็บตัวอย่างทางชีวภาพทางจมูก แต่ไม่จำเป็นต้องเก็บตัวอย่างลึกในโพรงจมูกเท่าการทำ test PCR และสามารถใช้ได้สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไปทุกราย แม้ว่าจะยังไม่มีอาการป่วยก็ตาม และสามารถทราบผลได้ภายใน 20-30 นาที โดยปัจจุบันเยอรมนี ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรก็อนุญาตให้ใช้ชุดตรวจหาเชื้อด้วยตนเองได้แล้วเช่นกัน

สภาสูงสาธารณสุขเห็นว่า การใช้ชุดตรวจหาเชื้อด้วยตนเองจะเป็นประโยชน์สำหรับการตรวจหาเชื้อก่อนพบปะสังสรรค์กับครอบครัว/เพื่อนฝูง และสามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในกรณีที่ต้องมีการตรวจหาเชื้อในกลุ่มคนจำนวนมากซึ่งสามารถเก็บตัวอย่างในโพรงจมูกเองได้ ควบคู่กับการตรวจหาเชื้อประเภท test antigénique ตามปกติซึ่งต้องให้บุคลากรทางการแพทย์หรือเภสัชกรเป็นผู้เก็บตัวอย่างทางชีวภาพ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ปรากฏผลเป็นบวก จะต้องได้รับการยืนยันผลจากการตรวจประเภท test PCR ต่อไป ซึ่งจะสามารถทราบถึงสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสด้วย ทั้งนี้ ก.สาธารณสุขฝรั่งเศสจะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถจำหน่ายชุดตรวจดังกล่าวได้ และการคืนค่าชุดตรวจในกรณีใดบ้าง

https://www.khaosod.co.th/update-news/news_6146154